Khóa Học Chuyên Đề Phun Lông Mày

Khóa học chuyên đề Phun Lông mày cung cấp cho học viên toàn bộ kiến thức từ lý thuyết cho đến thực hành của tất cả những kỹ thuật phun lông mày hàng đầu của thế giới.

Chương trình học được bố trí khoa học với sự hướng dẫn trực tiếp của Grand Master Thiên Kim. Không đơn thuần chỉ áp dụng lý thuyết vào thực hành, tại Học Viện Xăm Phun Thiên Kim học viên sẽ nhận biết được ngay những lỗi sai của mình bởi sự hướng dẫn đến từ kinh nghiệm trên 20 năm làm việc và giảng dạy của Grand Master Thiên Kim. 

Không mất quá nhiều thời gian, không phải học thuộc những lý thuyết khô khan. Nhưng yêu cầu của khóa học là sự kiên trì và chăm chỉ đến từ học viên.

Các Kỹ Thuật Phun Lông Mày Hàng Đầu Thế Giới

  • Kỹ thuật thiết kế dáng lông mày cho từng khuôn mặt
  • Kỹ thuật Phun Soft Brows
  • Kỹ thuật Phun Ombre
  • Kỹ thuật Phun Hiệu ứng bút chì
  • Kỹ thuật Rắc sao khai vận

Lý Thuyết Chuyên Sâu Và Thực Hành

  • Lý thuyết về Da và cơ địa
  • Lý thuyết pha màu
  • Xoá sửa xử lý lông mày bị trổ màu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *